เหล่าเครื่องหอม

ผลิตภัณฑ์ที่คงคุณภาพดั้งเดิม

น้ำอบนางลอย

ประพรมดับร้อน รดน้ำดำหัว

ขนาดเล็ก

บรรจุ 70 ซีซี
ขวดละ 20 บาท
ส่งโหลละ 170 บาท

ขนาดกลาง

บรรจุ 120 ซีซี
ขวดละ 28 บาท
ส่งโหลละ 255 บาท

ขนาดใหญ่

บรรจุ 300 ซีซี
ขวดละ 62 บาท
ส่งโหลละ 590 บาท

ผอบเล็ก

บรรจุ 30 ซีซี
ขวดละ 48 บาท
ส่งโหลละ 455 บาท

แป้งหินร่ำ

หอมเย็น ผสมน้ำ ปะ พอกผิว

บรรจุ 200 กรัม
กระป๋องละ 14 บาท
ส่งโหลละ 120 บาท

ดินสอพอง

ตำรับหน้าใส ผสมน้ำผึ้ง มะนาว

บรรจุ 120 กรัม
ซองละ 10 บาท
ส่งร้อยละ 650 บาท

เทียนอบ

หอมตลบ อบขนม ร่ำผ้า บุหงารำไป

เล่มเล็ก

น้ำหนัก 10 กรัม
เล่มละ 25 บาท
ส่งร้อยละ 2,000 บาท

เล่มใหญ่

น้ำหนัก 15 กรัม
เล่มละ 40 บาท
ส่งร้อยละ 3,200 บาท

สนใจติดต่อสั่งซื้อสินค้า
โทร. 02.221.5500, 02.221.0465

ร้านน้ำอบนางลอย
๒๑๗-๒๒๓ ถนนมหาไชย แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐