เหล่าเครื่องหอม

ผลิตภัณฑ์ที่คงคุณภาพดั้งเดิม

น้ำอบนางลอย

ประพรมดับร้อน รดน้ำดำหัว

ขนาดเล็ก

บรรจุ 70 ซีซี

ขนาดกลาง

บรรจุ 120 ซีซี

ขนาดใหญ่

บรรจุ 300 ซีซี

ผอบเล็ก

บรรจุ 30 ซีซี

แป้งหินร่ำ

หอมเย็น ผสมน้ำ ปะ พอกผิว

บรรจุ 200 กรัม

ดินสอพอง

ตำรับหน้าใส ผสมน้ำผึ้ง มะนาว

บรรจุ 120 กรัม

เทียนอบ

หอมตลบ อบขนม ร่ำผ้า บุหงารำไป

เล่มเล็ก

น้ำหนัก 10 กรัม

เล่มใหญ่

น้ำหนัก 15 กรัม

สนใจติดต่อสั่งซื้อสินค้า
โทร. 02.221.5500, 02.221.0465

ร้านน้ำอบนางลอย
๒๑๗-๒๒๓ ถนนมหาไชย แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐